ارسال اين مطلب به دوستان

(( رمالی، زمینه ساز فساد و شرط بندی باورها و اعتقادات مردم را هم نشانه رفته اند  ))